Sitnianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Štiavnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej a južnej časti. Na severe a západe ju ohraničuje podcelok Hodrušská hornatina, na východe Pliešovská kotlina a podcelok Skalka, na juhovýchode Krupinská planina (podcelky Závozská vrchovina a Bzovícka pahorkatina) a na juhu a juhozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Ipeľská pahorkatina).

Okresy: Banská Bystrica, Krupina, Levice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sitno (1.009,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami sú: Sitno, Sitnianske predhorie, Štiavnická brázda, Prenčovská kotlina.