Krásňanská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej najsevernejšej časti v údolí rieky Kysuca v okolí Krásna nad Kysucou. Je jej najmenším podcelkom. Na severe a na východe ho ohraničujú Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača), na juhu podcelok Vojenné, na juhu a na západe Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky) a Turzovská vrchovina (podcelok Hornokysucké podolie).

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 370m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Krásňanská kotlina sa ďalej nedelí.