Stolica

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Stolických vrchov.

Poloha: Zaberá severovýchodnú, najvyššiu časť Stolických vrchov. Od zvyšku pohoria ho oddeľuje rieka Muráň v Muránskej brázde. Na severe a severozápade ho ohraničuje Spišsko-gemerský kras (podcelky Slovenský raj a Muránska planina), na východe Volovské vrchy (podcelok Havranie vrchy), na juhovýchode a juhu Revúcka vrchovina (podcelky Dobšinské predhorie, Hrádok a Železnícke predhorie, časť Jelšavské podolie) a na západe podcelok Tŕstie (časť Muránska brázda).

Okresy: Rožňava, Revúca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Stolica (1.476,4m).

Najnižší bod: Juhozápadný okraj územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Stolica sa ďalej nedelí.