Demänovské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ďumbierske Tatry.

Poloha: Zaberá jeho severovýchodnú časť medzi Krížskou dolinou na západe a Bocianskou dolinou na východe. Na severe ju ohraničuje Liptovská kotlina (podcelky Ľubeľská pahorkatina a Liptovské nivy), na východe podcelok Kráľovohoľské Tatry (časť Priehyba, hranicou je Bocianska dolina, na juhu časť Ďumbier a na západe časť Salatíny (hranicou je Krížska dolina).

Okresy: Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Krakova hoľa (1.751,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 700m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.