Hostická kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Petrovská vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti. Na severe, na juhu a na západe ju ohraničuje vlastný podcelok Petrovská vrchovina, na východe Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina).

Okresy: Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v údolí Mačacieho potoka v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Mačacieho potoka, ktorý tečie do rieky Rimava. Priberá tu viaceré menšie prítoky, z ktorých je najvýznamnejší Dechtársky potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.