Vrícka kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lúčanská Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti v okolí obce Vrícko. Obklopuje ju veniec hôr patriacich najmä do Lúčanskej Fatry (na severe a západe časť Kľak, na východe časť Kýčery, ďalej Turčianska kotlina (podcelok Valčianska pahorkatina) a na juhu Žiar (podcelok Sokol).

Okresy: Martin.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Kotlinou preteká riečka Vríca, ktorá priberá viacero prítokov a smeruje severovýchodným smerom do rieky Turiec.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.