Rimavské podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Železnícke predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti. Na severe ju ohraničujú Stolické vrchy (podcelok Klenovské vrchy, aj časťou Kokavská brázda), na východe podcelok Železnícke predhorie (aj časťou Pokoradzská tabuľa), na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časť Gemerské terasy) a na juhozápade podcelok Cinobanské predhorie.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.