Pokryvy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Čiernej hory.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej centrálnej časti. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Sopotnické vrchy, na východe podcelok Hornádske predhorie a na juhozápade Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa, aj časťou Hámorská brázda).

Okresy: Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pokryvy (887,8m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Pokryvy sa ďalej nedelí.