Makovica

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slanských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v severnejšej polovici ich strednej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Šimonka, na východe Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na juhu podcelok Mošník a na západe Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina).

Okresy: Košice-okolie, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Makovica (981,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Makovice sú: Banské predhorie, Banská kotlina.