Kýčery

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lúčanská Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti medzi časťami Lúčanské Veterné hole na severe a Kľak na juhu. Na východe ju ohraničuje časť Martinské predhorie a Turčianska kotlina (podcelok Valčianska pahorkatina) a na západe Žilinská kotlina (podcelok Rajecká kotlina).

Okresy: Martin, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hnilická Kýčera (1.217,6m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.