Ostrogrúnska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízky Vtáčnik.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti, približne 8km severne od Žarnovice. Leží v okolí obcí Ostrý Grúň a Kľak na oboch brehoch rieky Kľak. Podľa obce Ostrý Grúňa bola pomenovaná. Na severovýchode a východe ju ohraničuje podcelok Nízky Vtáčnik, na juhu podcelok Župkovská brázda (časť Župkovská vrchovina), na juhozápade časť Vígľaš a na západe podcelok Vysoký Vtáčnik.

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Kľak v lokalite Dolné dvory v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo severu na juhovýchod preteká územím rieka Kľak, ktorá tu priberá viaceré menšie vodné toky (Vicianov, Mackov, Megov potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.