Blžská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Železnícke predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na severe ju ohraničuje podcelok Železnícke predhorie, na východe, juhu a západe Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časti Licinská pahorkatina, Valická pahorkatina a Gemerské terasy).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.