Balocké vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veporských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti Veporských vrchov. Nazvaný je podľa obce Čierny Balog. Na severe ho ohraničuje Horehronské podolie (podcelok Breznianska kotlina), na severovýchode podcelok Fabova hoľa, na východe Spišsko-Gemerský kras (podcelok Muránska planina), na juhu Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Málinské vrchy), na juhozápade podcelok Sihlianska planina, na západe Poľana (podcelok Vysoká Poľana) a na severozápade podcelok Čierťaž.

Okresy: Brezno, Poltár, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Klenovský Vepor (1.338,2m).

Najnižší bod: Severozápadný okraj podcelku v nadmorskej výške približne 470m.

Geologická stavba: Je to svojrázne územie budované prevažne hlbinnými vyvreninami, kryštalickými bridlicami a metamorfovanými horninami. Najvyšší vrch je budovaný andezitmi.

Reliéf: Tvorí pomerne rozľahlú plošinu. Na juhozápade má výrazné prírodné ohraničenie ostrým hrebeňom nad hornou časťou Kamenistej doliny, severná strana je charakteristická sústavou dlhých úzkych zalesnených dolín. Vo východnej časti dominuje asymetricky vyvinutý chrbát s najvyšším vrchom. Jeho bralnatý andezitový vrchol je zvyškom rozsiahleho vulkanického pokrovu. Typické sú hlboko do masívu zabiehajúce doliny (dolina Čierneho Hrona dlhá 22km) a početné prítoky.  

Lesné porasty: Balocké vrchy sú charakteristické veľkým lesným bohatstvom.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Balocké vrchy sa ďalej nedelí.