Gemerská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bodvianskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa na rozhraní stredného a východného Slovenska a od podcelku Abovská pahorkatina je oddelený Slovenským krasom. Leží v jej západnej časti, východne od rieky Slaná. Na východe ho ohraničuje Slovenský kras (podcelok Silická planina), na juhovýchode štátna hranica s Maďarskom, na severozápade Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina).

Okresy: Rimavská Sobota, Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pereš (381m) – prever!.

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Gemerská pahorkatina sa ďalej nedelí.