Sebechlebská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ju ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitnianske predhorie), na východe Krupinská planina (podcelok Bzovícka pahorkatina), na juhovýchode Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina, časť Hontianske terasy), na juhu podcelok Ipeľská niva a na západe časti Santovská pahorkatina a Brhlovské podhorie.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.