Levočské úboče

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Levočské planiny.

Poloha: Na severe ju ohraničuje podcelok Levočská vysočina a časť Oľšavická planina, na východe Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Šarišské podolie) a Branisko (podcelky Smrekovica a Sľubica), na juhu Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty, Podhradská kotlina a Hornádske podolie) a na západe Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina, časť Vrbovská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.