Kojšovská hoľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich východnej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Hnilecké vrchy (časť Hnilecké podolie), na severovýchode Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Pokryvy a Hornádske predhorie), na juhu Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina) a podcelok Holička, na juhozápade podcelok Pipitka, a na západe podcelok Zlatý stôl.  

Okresy: Gelnica, Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kojšovská hoľa (1.245,7m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Rozprestiera sa od Štóskeho sedla /783,0m/ až po Košice.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Kojšovskej hole je Hámorská brázda.