Licinská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rimavská kotlina.

Poloha: Na severe a severovýchode ju ohraničuje Slovenský kras (podcelky Jelšavský kras a Koniarska planina), na juhovýchode časť Gemerské terasy, na juhozápade Valická pahorkatina a na západe Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie, aj časťami Blžská tabuľa a Železnícka brázda).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Rozčlenený povrch územia sformovala erózna činnosť riek, ktoré rozrezali treťohorné dno kotliny. Povrch je preto vlnitejší a vytvára postupný prechod do severnejšie položených vrchovín.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.