Kysucká kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízke Javorníky.

Poloha: Nachádza sa na jeho východnom okraji v okolí rieky Kysuca a Kysuckého Nového Mesta. Na východe ju ohraničuje Kysucká vrchovina (podcelky Krásňanská kotlina, Vojenné a Kysucké bradlá), na juhu ju uzatvára tzv. Kysucká brána a na západe časti Rovnianska vrchovina, Javornícka brázda a Ochodnická vrchovina.

Okresy: Kysucké Nové Mesto.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším bodom územia je koryto Kysuce v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má mierne pretiahnutý tvar v smere sever-juh a jej veľkú časť zaberá Kysucké Nové Mesto. Plošne neveľká kotlina má dĺžku približne 6km a šírku približne 2km.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.