Medzibodrocké pláňavy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti a tvorí územie medzi riekou Latorica a štátnou hranicou s Maďarskom. Na severe ho ohraničuje podcelok Latorická rovina, na východe štátna hranica s Ukrajinou, na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe podcelok Bodrocká rovina.

Okresy: Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Tarbucka (277,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 95m.

Geologická stavba:

Reliéf: Nachádzajú sa tu stredne osídlené a pusté oblasti. Ležia tu Kráľovský Chlmec a Čierna nad Tisou.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Medzibodrockých pláňav sú: Chlmecké pahorky, Tarbucka.