Zlatý stôl

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej a juhozápadnej časti medzi Rožňavou a údolím rieky Hnilec. Na severe ho ohraničuje údolím rieky Hnilec oddelený podcelok Hnilecké vrchy (časť Hnilecké podolie) a podcelok Knola, na východe dolinou rieky Smolník oddelený podcelok Kojšovská hoľa, na juhovýchode podcelok Pipitka, na juhu Rožňavská kotlina a na západe riekou Slaná oddelená Revúcka vrchovina (podcelok Dobšinské predhorie a Turecká, časťou Slanské podolie).

Okresy: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod: Zlatý stôl (1.322,4m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf: Predstavuje najmohutnejšiu vrcholovú skupinu Volovských vrchov. Tiahne sa od sedla Súľová (909,7m) až po Úhornianske sedlo (999,0m). Na sever vybieha niekoľko rozsiahlych rázsoch.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zlatý stôl sa ďalej nedelí.