Popradská rovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti, západne od Popradu. Zaberá rovinaté územie v okolí rieky Poprad, približne od Mengusoviec po východný okraj Popradu. Na severe ju ohraničuje časť Lomnická pahorkatina, na juhovýchode časť Vrbovská pahorkatina, na juhozápade Kozie chrbty (podcelok Dúbrava) a na západe časť Štrbská pahorkatina.

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia pri Porade v nadmorskej výške približne 670m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Od západu na východ pretekajú územím viaceré vodné toky, pričom os územia tvorí rieky Poprad.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.