Vranovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti a vytvára pás územia medzi nivami riek Topľa a Ondava na severnom a východnom okraji Vranova nad Topľou a v jeho blízkom okolí. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Mernícka pahorkatina), na východe podcelok Ondavská niva, na juhu Východoslovenská rovina (podcelok Ondavská rovina) a na západe podcelok Toplianska niva.

Okresy: Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené oblasti a okrem niekoľkých obcí sem okrajom tu zasahuje Vranov nad Topľou.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Vranovská pahorkatina sa ďalej nedelí.