Smrečianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Zaberá pás územia severne a severovýchodne od vodnej nádrže Liptovská Mara a mesta Liptovský Mikuláš. Hranicami sú údolia Kvačianky a Suchého potoka na západe, údolie Váhu na juhu a údolie Belej a Račkovej na východe. Na severe ju ohraničujú Tatry (podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry), na juhu časť Liptovské nivy, na západe časť Chočské podhorie, na severozápade časť Matiašovské háje.

Okresy: Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 560m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Z južných svahov podcelku Západné Tatry tečú cez Smrečiansku pahorkatinu mnohé potoky, ktoré všetky odvádzajú vodu do rieky Váh. Najvýznamnejšie sú Kvačianka a Jalovčanka ústiace do vodnej nádrže Liptovská Mara a východnejšie tečúce Smrečianka a Trnovec.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.