Jelšavský kras

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza s v jeho severozápadnej časti a tvorí jeho výbežok. Na severe a západe ho ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelky Železnícke predhorie, aj časti Železnícka brázda a Jelšavské podolie, a Hrádok), na východe podcelok Koniarska planina a na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časť Licinská pahorkatina).

Okresy: Revúca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Slovenská skala (621,6m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Jelšavský kras sa ďalej nedelí.