Vihorlatská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vihorlat.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti. Na severe ju ohraničuje Beskydské predhorie (podcelky Humenské podolie a Ublianska pahorkatina), na juhovýchode časť Jasenovská hornatina a na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podvihorlatská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Vihorlat (1.075,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.