Lovinobanská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Cinobanské predhorie.

Poloha: Nachádza sa v západnej časti Cinobanského predhoria v okolí obcí Divín a Lovinobaňa v okrese Lučenec. Rozdeľuje ho na dve časti. Rozkladá sa na hornom toku Krivánskeho potoka a v oblasti jeho prítokov (Budínsky potok a Dobročský potok). Na severe ho ohraničujú Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina), na severovýchode Stolické vrchy (podcelok Málinské vrchy), na východe a juhozápade podcelok Cinobanské predhorie, na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina, časti Novohradské terasy a Poltárska pahorkatina) a na západe Ostrôžky.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším bodom územia je údolie Krivánskeho potoka pri obci Podrečany v nadmorskej výške asi 210m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: V strednej časti sa nachádza vodná nádrž Ružiná. Celá oblasť patrí do povodia rieky Ipeľ.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.