Hrádok

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti medzi údoliami riek Štítnik a Muráň. Na severe ho ohraničujú Stolické vrchy (podcelok Stolica), na severovýchode podcelok Dobšinské predhorie, na východe podcelok Turecká, na juhovýchode a na juhu Slovenský kras (podcelky Plešivská planina, Koniarska planina a Jelšavský kras) a na západe podcelok Železnícke predhorie (časť Jelšavské podolie).  

Okresy: Revúca, Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Magura (882,3m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia s nadmorskou výškou približne 270m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Hrádku je Štítnické podolie.