Vojenné

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti. Na severe ju ohraničujú Kysucké Beskydy (podcelok Rača) a podcelok Bystrická brázda, na severovýchode Oravské Beskydy (podcelok Ošust), na východe Podbeskydská vrchovina (podcelok Lesnianska planina), na juhu podcelok Kysucké bradlá (aj časťou Vadičovská brázda) a na západe Javorníky (podcelok Nízke Javorníky) a na severozápade podcelok Krásňanská kotlina.

Okresy: Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Beskyd (994,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Vojenné sa ďalej nedelí.