Heľpianske podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Horehronského podolia.

Poloha: Zaberá jeho východnú časť a siaha od západného okraja obce Bacúch po obec Telgárt. Podolie vytvára rozšírenú dolinu horného toku Hrona klinovito zarezanú medzi Nízke Tatry na severe, Spišsko-gemerský kras a Veporské vrchy na juhu. Na severe ho ohraničujú Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry), na východe na juhovýchode Spišsko-gemerský kras (podcelky Slovenský raj na východe a Muránska planina na juhovýchode), na juhu Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa), na západe podcelky Breznianska kotlina a podcelok Bystrianske podhorie.

Okresy: Brezno.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Hron na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Os územia tvorí rieka Hron. Vyvierajú tu minerálne pramene.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Heľpianske podolie sa ďalej nedelí.