Liptovské kopy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Západné Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Červené vrchy, na východe podcelok Východné Tatry (časť Vysoké Tatry), na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Tatranské podhorie) a na západe časť Liptovské Tatry.

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká kopa (2.052,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Liptovské kopy sa skladajú z vyvretých hornín (žula), metamorfovaných hornín (rula) a jednotlivých vrstiev kryštalických sedimentárnych hornín, ktoré patria do pôvodnej vrcholovej série.

Reliéf: Je to skupina vrcholov pripojená k hlavnému hrebeňu Západných Tatier sedlom Závory a vrchom Hladký štít (1.876,5m). Ide väčšinou o oblé, zatrávnené vrcholy, v dolnej časti zalesnené. Vzhľadom pripomínajú ostatné vrchy Západných Tatier. Liptovské kopy oddeľujú Kôprovú dolinu od Tichej doliny. Bočné ramená vystupujúce z ich hlavného hrebeňa vytvárajú početné údolia. Hlavný hrebeň Liptovských kôp je orientovaný na juhozápad a na juh a má dĺžku približne 5km. Niekoľko údolí vymodelovali ľadovce. V masíve sa nachádza niekoľko veľkých žľabov, ktorými v zime padajú lavíny.

Lesné porasty: Dolné časti sú zalesnené, vyššie časti sú porastené kosodrevinou a krovinami a ešte vyššie je alpská tundra. V lesoch rastú borovice limba, veľa vrcholov je porastených trávou.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.