Rakovská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vysoké Javorníky.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti pozdĺž pravého (južného) brehu rieky Kysuca. Rozprestiera sa od údolia rieky Rovnianka na západe po údolie rieky Kysuca na okraji Čadce na východe. Na severe ju ohraničuje Turzovská vrchovina (podcelok Hornokysucké podolie), na východe Kysucká vrchovina (podcelok Krásňanská kotlina), na juhovýchode podcelok Nízke Javorníky (časti Kysucká kotlina, Ochodnická vrchovina a Javornícka brázda) a na západe časť Javornícka hornatina.

Okresy: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kazícka Kýčera (910,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia pri Krásne nad Kysucou v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh, sčasti do povodia Kysuce. Južné oblasti odvodňujú prítoky Váhu, severne orientované svahy a východnú polovicu odvodňujú prítoky Kysuce. Významnými tokmi na území sú Dlhopoľka, Raková, Neslušanka, Rudinský potok a Rovnianka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.