Liptovské nivy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej a strednej časti. Zaberá úzky pás rozsiahleho územia v okolí riek Váh, Belá, Revúca a ich prítokov. Vo východnej časti sa vetví (niva Váhu končí pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote, niva Belej pokračuje severovýchodným smerom až pod úpätie Západných Tatier). Na severe ju ohraničujú časti Chočské podhorie, Smrečianska pahorkatina a Tatry (podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry) a podcelok Tatranské podhorie, na východe časť Hybianska pahorkatina, na juhu Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát), Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry, časť Priehyba a podcelok Ďumbierske Tatry, časť Demänovské vrchy) a časti Ľubeľská pahorkatina, Galovianske háje a na západe Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia pri Ružomberku v nadmorskej výške približne 490m.

Geologická stavba:

Reliéf: Pri Liptovskom Hrádku vybieha severovýchodným smerom rameno, kopírujúce rieku Belá.

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je rieka Váh, ktorá preteká Liptovskými nivami od Kráľovej Lehoty na východe po Ružomberok na západe. V strednej časti sa nachádza vodná nádrž Liptovská Mara a jej vyrovnávacia nádrž Bešeňová.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.