Podslanská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti a vytvára prechodné územie medzi vlastným celkom a Slanskými vrchmi. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Hanušovská pahorkatina), na severovýchode podcelok Toplianska niva, na východe Východoslovenská rovina (podcelok Trebišovská tabuľa), na juhu Zemplínske vrchy (aj časťou Roňavská brána) a štátna hranica s Maďarskom a na západe Slanské vrchy (podcelok Milič, aj časťou Salašská brázda a podcelky Bogota, Mošník, Makovica, aj časťou Banské predhorie a podcelok Šimonka).

Okresy: Košice-okolie, Trebišov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podslanská pahorkatina sa ďalej nedelí.