Koniarska planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti medzi údoliami riek Štítnik a Muráň. Na severe ho ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelok Hrádok, aj časťou Štítnické podolie), na východe podcelky Plešivská planina a Silická planina, na juhu a západe Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časti Gemerské terasy a Licinská pahorkatina) a na severozápade podcelok Jelšavský kras.

Okresy: Revúca, Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veterník (609,6m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Koniarska planina sa ďalej nedelí.