Predné vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turzovskej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti severne od rieky Kysuca a Čadce, medzi obcami Olešná a Podzávoz. Na severe ho ohraničuje podcelok Kornická brázda, na východe Kysucké Beskydy (podcelok Javorský Beskyd), na juhu podcelok Hornokysucké podolie a na západe podcelok Zadné vrchy.

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sagatka (671,6m).

Najnižší bod: Nachádza s a na južnom okraji územia v obci Podzávoz v nadmorskej výške 426m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Predné vrchy sa ďalej nedelí.