Vrbovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti, juhovýchodne od mesta Poprad. Zaberá mierne zvlnené územie juhovýchodne od rieky Poprad, približne od Spišskej Teplice pri Poprade po Kežmarok a južným smerom po obec Jánovce. Na severe ju ohraničujú časti Popradská rovina, Lomnická pahorkatina a Kežmarská pahorkatina, na východe Levočské vrchy (podcelok Levočská vrchovina, čast Ľubické predhorie a podcelok Levočské planiny, časť Levočské úboče), na juhovýchode Hornádska kotlina (podcelky Hornádske podolie a Vikartovská priekopa) a na juhu Kozie chrbty (podcelok Dúbrava).

Okresy: Kežmarok, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia pri obci Jánovce v nadmorskej výške približne 570m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Vysoko položenou pahorkatinou vedie rozvodie Baltského a Čierneho mora. Všetky prítoky rieky Poprad, ktorá tečie západným okrajom územia (Ľubica, Tvarožniansky potok, Vrbovský potok, Hozelský potok), odvádzajú vody do Baltského mora. Ostatné toky (Gánovský potok, Trnovský potok, Sihoť) odvádzajú vodu z južnej časti územia do rieky Hornád a do Čierneho mora.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.