Hruštínske podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť Oravskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti v údolí rieky Hruštínka a čiastočne na dolnom toku Bielej Oravy juhozápadne od Námestova. Na severe ho ohraničuje Podbeskydská vrchovina, na severovýchode vlastný celok Oravská kotlina (hranicou je Oravská priehrada pri Námestove), na juhovýchode, na juhu a na juhozápade Oravská Magura (podcelky Budín na juhovýchode a Kubínska hoľa na juhu).

Okresy: Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Biela Orava pri Námestove v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je rieka Hruštínka smerujúca z juhozápadu na severovýchod. Pri obci Lokca ústi do Bielej Oravy. Biela Orava pokračuje severnou časťou územia, pri obci Oravská Jasenica priberá rieku Veselianka a východným smerom ústi do Oravskej priehrady.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.