Bučenská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Cerovej vrchoviny.

Poloha: Na severe ho ohraničuje Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina), na východe a na juhu podcelok Hajnáčska vrchovina a na západe Fiľakovská brázda.

Okresy: Lučenec, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Bučeň (514,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Bučenskej vrchovina sú: Bučeň, Šurická brázda, Blhovská vrchovina.