Rohy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti, západne od Detvy (medzi Detvou a obcou Vígľaš). Na východe ho ohraničuje podcelok Detvianska kotlina, na juhu Ostrôžky a Javorie (podcelok Podlysecká brázda) a na západe podcelok Slatinská kotlina.

Okresy: Detva.

Rozloha:

Najvyšší bod: Siroň (690,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba: Andezitové kopce boli v minulosti obklopené masami sopečného popola, no ten postupne odniesla voda. Zostali ako prírodný predel oddeľujúci podcelok Detvianska kotlina.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Rohy sa ďalej nedelí.