Vihorlat

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vihorlatských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich centrálnej, najvyššej časti. Na severe a na východe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelky Humenské podolie a Ublianska pahorkatina), na juhovýchode podcelok Popriečny, na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podvihorlatská pahorkatina) a na severozápade podcelok Humenské vrchy.

Okresy: Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vihorlat (1.075,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba: Je to mohutný stratovulkán.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Vihorlatu sú: Kyjovská planina, Vihorlatská hornatina, Jasenovská hornatina.