Plešivská planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti medzi údoliami riek Štítnik, Slaná a Honský potok. Na severe a severozápade ho ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelky Turecká a Hrádok, časťou Štítnické podolie), na severovýchode Rožňavská kotlina, na juhovýchode podcelok Silická planina, na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časťou Gemerské terasy) a na západe podcelok Koniarska planina.  

Okresy: Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Štít (851,2m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Plešivská planina sa ďalej nedelí.