Hornádske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Čiernej hory.

Poloha: Nachádza sa v širšom okolí Hornádu medzi Kysakom a Košicami v juhovýchodnej časti Čiernej hory. Na severe ho ohraničuje Šarišská vrchovina (aj podcelok Sedlická brázda), na východe a na juhu Košická kotlina (podcelky Toryská pahorkatina, Košická rovina a Medzevská pahorkatina), na západe Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa) a podcelok Pokryvy a na severozápade podcelok Sopotnické vrchy.

Okresy: Košice-okolie, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Hornádske predhorie sa ďalej nedelí.