Štefanovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Krivánska Fatra.

Poloha: Nachádza sa v severnej polovici jeho centrálnej časti. Je to rozlohou neveľká kotlina a zaberá centrálne územie Vrátnej (Novú a Starú dolinu s blízkym okolím). Na severe a na východe ju ohraničuje časť Rozsutce, na juhu a na západe časť Krivánske Veterné hole.

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na severnom okraji kotliny v lokalite Tiesňavy v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf: V západnej časti sa nachádza osada Štefanová.

Lesné porasty:

Vodstvo: Celé územie odvodňuje rieka Varínka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.