Senianska mokraď

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Zaberá rovinaté územie v jej severovýchodnej časti v širšom okolí Senianskych rybníkov. Na severe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelok Zálužická pahorkatina) na severovýchode podcelok Závadská tabuľa, na východe podcelok Sobranecká rovina, na juhu podcelok Kapušianske pláňavy a na západe podcelky Laborecká rovina a Iňačovká tabuľa.

Okresy: Michalovce, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Rovinaté, no na značnej časti močaristé územie patrí medzi riedko osídlené oblasti. Nachádza sa tu len niekoľko menších obcí v severnej časti.

Lesné porasty:

Vodstvo: V centrálnej časti sa nachádzajú Senianske rybníky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Senianska mokraď sa ďalej nedelí.