Veličnianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť Oravskej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti medzi obcou Párnica a Dolným Kubínom. Zaberá širšie okolie údolia rieky Orava. Na severe, východe a na juhu ju ohraničuje vlastný celok Oravská vrchovina, na juhozápade podcelok Podchočská brázda a Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra) a na západe Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra, časť Osnica).

Okresy: Dolný Kubín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia pri obci Párnica v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Hlavnú os kotliny tvorí rieka Orava. Z údolia vybiehajú zväčša úzke doliny, ktorými prúdi z okolitých pohorí voda bystrými potokmi. Najvýznamnejšie sú Zázrivka, Žaškovský potok, Istebnianka, Jasenovský potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.