Mošovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Leží v blízkosti obce Mošovce, podľa ktorej je pomenovaná. Zaberá veľkú časť kotliny východne od rieky Turiec. Na severe ju ohraničuje podcelok Sklabinské podhorie, na východe Veľká Fatra (podcelky Lysec a Bralná Fatra), na juhozápade podcelok Diviacka pahorkatina (hranicou sú potoky Rakša a Dolinka) a na severozápade podcelok Turčianske nivy (na juhozápade a západe je hranicou rieka Turiec, neskôr okraj nivy).

Okresy: Martin, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v severnej časti územia v okolí rieky Turiec v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Mošovská pahorkatina sa ďalej nedelí.