Štrbská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti, na rozhraní Liptova a Spiša, západne od mesta Svit. Na severe ju ohraničuje podcelok Tatranské podhorie, na východe časti Lomnická pahorkatina a Popradská rovina, na juhovýchode a na juhu Kozie chrbty (podcelky Dúbrava na juhovýchode a Važecký chrbát na juhozápade), a na západe podcelok Liptovská kotlina (časť Hybianska pahorkatina).

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia pri obci Lučivná v nadmorskej výške približne 740m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Vysoko položená pahorkatina je v západnej časti pramennou oblasťou menších potokov, severovýchodnou časťou pretekajú horské bystriny prameniace v Tatrách. Územie patrí do povodia Váhu na západe (Šuňavský potok a jeho prítoky) a najmä do povodia Popradu na východe (Poprad, Mlynica, Lopušná, Háganský potok, Štrbský potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.