Trebišovská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa na jej západnom okraji od Vranova nad Topľou po Zemplínske vrchy a rieku Bodrog. Na severe a na západe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelky Podslanská pahorkatina a Toplianska niva), na východe podcelok Ondavská rovina, na juhovýchode Latorická rovina, na juhu Bodrocká rovina a na juhozápade Zemplínske vrchy.

Okresy: Trebišov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký vrch (272,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Trebišovskej tabule je Veľký vrch.