Salatíny

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ďumbierske Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti a v jej západnej polovici. Na severe juh ohraničuje Liptovská kotlina (časť Ľubeľská pahorkatina), na východe časti Demänovské vrchy a Ďumbier, na juhu časti Lúžňanská kotlina a Prašivá a na západe Veľká Fatra (podcelok Zvolen).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Salatín (1.630,2m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: